De FIDIN, de branchevereniging van veterinaire farmacie in Nederland, is met haar leden dé representatieve organisatie van de diergeneesmiddelenindustrie in Nederland.

Het ledenbestand bestaat zowel uit ondernemingen die voornamelijk hun eigen producten ontwikkelen en produceren, als uit bedrijven die producten importeren en al dan niet onder eigen label verkopen.

Gebruik diergeneesmiddel Velactis tijdelijk verboden

Het gebruik van het diergeneesmiddel Velactis wordt tijdelijk verboden vanwege ernstige bijwerkingen. Dit middel wordt gebruikt om de melkproductie van runderen abrupt te stoppen. Dit heeft staatssecretaris Van Dam de Tweede Kamer laten weten.

Antibioticumgebruik bij dieren in 2015

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (de SDa) presenteerde op 6 juni 2016 het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015’. Ten opzichte van 2014 is een daling te zien in antibioticumgebruik in de rundveesector (2,2%), de varkenssector (5,0%) en de vleeskuikensector (7,4%). Het gebruik is gestegen in de kalversector (4,3%) en kalkoensector (16,9%). Het totale gebruik van antibiotica is in 2015 verder gedaald met 58,4% ten opzichte van 2009.  

SDa-rapport ‘Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen’

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) biedt u hierbij het rapport ‘Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk?’ aan. Met dit rapport heeft het SDa-expertpanel de relatie tussen antibioticagebruik en het voorkomen van resistente micro-organismen onderzocht met als doel na te gaan of benchmarkwaarden onderbouwd kunnen worden op basis van informatie over het voorkomen van resistentie.

IFAH Europe 2015 annual report

IFAH Europe annual report is nu beschikbaar. Klik hier voor het volledige rapport.

World animal vaccination day

Op 20 april 2016 is de eerste World Animal Vaccination Day geïntroduceerd. Deze dag is door de wereldwijde koepelorganisaties van de veterinaire farmaceutische industrie en dierenartsenorganisatie geinitieerd om meer aanmdacht te vragen voor het vaccineren van dieren ter bescherming van de bevolking.

Fidin Leden