Beleidsthema's FIDIN

De FIDIN is de vereniging van producenten en importeurs van diergeneesmiddelen in Nederland. De leden bepalen samen met het bestuur op welke werkterreinen beleid wordt gemaakt.

Hiernaast treft u een overzicht van de belangrijkste werkterreinen.