Code voor de aanprijzing van veterinaire producten

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (FIDIN) hebben gezamenlijk een Code voor de aanprijzing van veterinaire producten (de Code) vastgesteld.

De Code stelt regels met betrekking tot de volgende onderwerpen:
1. Reclame voor diergeneesmiddelen en veterinaire verzorgingsproducten;
2. Publieksvoorlichting over recept-diergeneesmiddelen;
3. Financiƫle relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven (verbod op gunstbetoon);
4. Transparantie over financiƫle relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven.

Klachten met betrekking tot overtredingen van de Code worden behandeld door de Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP). De leden van de FIDIN en KNMvD zijn gehouden aan de behandeling mee te werken en de uitspraken na te leven. Buiten de eigen leden proberen de FIDIN en KNMvD ook anderen, die zich met aanprijzing van veterinaire producten bezighouden, onder de werking van de Code te brengen.

Alles over de CAVP is na te lezen op de eigen website: www.codeavp.nl.