Reclame en gunstbetoon

De Verordening kent ook regels rond reclame en gunstbetoon. Voor voorschriftplichtige diergeneesmiddelen mag alleen reclame worden gemaakt richting dierenartsen en houders van een kleinhandelsvergunning. In afwijking hierop mag wel richting professionele dierhouder reclame worden gemaakt voor immunologische diergeneesmiddelen (vaccins). Deze uitzondering geldt overigens niet voor autovaccins; daarvoor mag helemaal geen reclame worden gemaakt, ook niet richting dierenartsen.

Reclame moet voldoen aan bepaalde eisen. Er mag geen reclame worden gemaakt voor andere toepassingen dan waarvoor het diergeneesmiddel is toegelaten. Reclame mag niet misleiden of tot onjuist gebruik aanzetten. De reclame dient verantwoord gebruik te bevorderen. Er bestaat de mogelijkheid om kleine hoeveelheden monsters te verstrekken, maar dit geldt niet voor antibiotica.

Dierenartsen mogen niet gefêteerd worden of daarom verzoeken. De normale kortingen en bonussen voor de wederverkoop van diergeneesmiddelen is hiervan uitgezonderd. Relatiegeschenken zijn slechts toegestaan als deze van geringe waarde zijn (max. € 50 winkelwaarde) en relevant zijn voor de praktijkuitoefening. Dierenartsen mogen worden uitgenodigd voor wetenschappelijke congressen, mits de geboden gastvrijheid niet verder gaat dan noodzakelijk.

Code Aanprijzing van Veterinaire Producten

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (FIDIN) hebben gezamenlijk een Code voor de aanprijzing van veterinaire producten (de Code) vastgesteld.

De Code stelt regels met betrekking tot de volgende onderwerpen:
1. Reclame voor diergeneesmiddelen en veterinaire verzorgingsproducten;
2. Publieksvoorlichting over recept-diergeneesmiddelen;
3. Financiële relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven (verbod op gunstbetoon);
4. Transparantie over financiële relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven.

Klachten met betrekking tot overtredingen van de Code worden behandeld door de Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP). De leden van de FIDIN en KNMvD zijn gehouden aan de behandeling mee te werken en de uitspraken na te leven. Buiten de eigen leden proberen de FIDIN en KNMvD ook anderen, die zich met aanprijzing van veterinaire producten bezighouden, onder de werking van de Code te brengen.

Alles over de CAVP is na te lezen op de eigen website: www.codeavp.nl.