Antibioticagebruik bij dieren

De problematiek van antibioticaresistentie bij de mens staat volop in de belangstelling. De discussie richt zich op de noodzaak van het antibioticagebruik bij zowel mensen als bij dieren. De FIDIN vindt dat antibiotica van levensbelang zijn om gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren van ziekten te genezen. De FIDIN is van mening dat het therapeutisch gebruik van antibiotica goed is gereguleerd. Antibiotica worden op grond van de Diergeneesmiddelenwetgeving geregistreerd waarbij een toetsing plaatsvindt op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid voor mens, dier en milieu. Ook het gebruik is met voldoende zorgvuldigheid omgeven omdat antibiotica door de dierenarts moeten worden voorgeschreven, waarbij de dierenarts de Good Veterinary Practice en resistentie-surveillance programma’s in acht neemt.

…een pro-actief beleid

De FIDIN erkent de zorg van de overheid en de consumenten en draagt positief bij aan de discussie rond de problematiek van antibioticaresistentie. Derhalve heeft de FIDIN een Werkgroep Antibioticumbeleid in het leven geroepen. Daarnaast heeft de FIDIN besloten jaarlijks de verkoopcijfers te rapporteren om therapeutisch gebruik van antibiotica goed te blijven monitoren. 

Meer informatie over antibioticaresistentie in Europa zie: