Antibioticagebruik bij dieren

De problematiek van antibioticaresistentie bij de mens staat volop in de belangstelling. De discussie richt zich op de noodzaak van het antibioticagebruik bij zowel mensen als bij dieren. De FIDIN vindt dat antibiotica van levensbelang zijn om gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren van ziekten te genezen. De FIDIN is van mening dat het therapeutisch gebruik van antibiotica goed is gereguleerd. Antibiotica worden op grond van de Diergeneesmiddelenwetgeving geregistreerd waarbij een toetsing plaatsvindt op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid voor mens, dier en milieu. Ook het gebruik is met voldoende zorgvuldigheid omgeven omdat antibiotica door de dierenarts moeten worden voorgeschreven, waarbij de dierenarts de Good Veterinary Practice en resistentie-surveillance programma’s in acht neemt.

…een pro-actief beleid

De FIDIN erkent de zorg van de overheid en de consumenten en zal binnen haar mogelijkheden een positieve bijdrage leveren aan de discussie rond de problematiek van antibioticaresistentie en zal daarom ook een open en pro-actief antibioticabeleid voeren. Derhalve heeft de FIDIN een Werkgroep Antibioticumbeleid in het leven geroepen. Zij verzorgen – zoals in voorgaande jaren - een bijdrage aan de totstandkoming van een schatting van de verbruikcijfers van antibiotica bij landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Om de monitoring van het therapeutisch gebruik van antibiotica te verbeteren heeft de FIDIN besloten jaarlijks de verkoopcijfers te rapporteren. Verder zal de Werkgroep Antibioticumbeleid een bijdrage leveren aan de totstandkoming ‘prudent-use-richtlijnen’ voor antibioticagebruik.

Meer informatie over antibioticaresistentie in Europa zie: