Distributie

Binnen FIDIN is een aantal afspraken gemaakt om de distributie van diergeneesmiddelen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Het betreft regels rond het aanprijzen van diergeneesmiddelen, het omgaan met persoonsgegevens en het garanderen van een goede tracking & tracing. Deze onderwerpen worden op de website nader toegelicht.