BCT / Repertorium (barcode en digitale bijsluiters)

Een belangrijk branche-initiatief van de leden van de FIDIN is het op uniforme wijze coderen van alle verpakkingen van diergeneesmiddelen. De codering geschiedt op basis van het door de internationale standaardiseringsorganisatie GS1 uitgegeven codes. Alle Nederlandse verpakkingen van diergeneesmiddelen zijn voorzien van een barcode en via één centrale database ontsloten, de Branchecodetabel (BCT). De BCT is tevens gekoppeld aan het Fink-Gremmels Repertorium, de centrale bijsluiterinformatie database.  Het gebruik van barcodes kan voor de leveranciers van diergeneesmiddelen en voor de afnemers drie duidelijke voordelen hebben:

  • Werken met het EAN-codesysteem speelt een grote rol in de tracking & tracing van diergeneesmiddelen. De leveranciers weten dan precies waar de geleverde producten zich op een bepaald moment bevinden, wat in bepaalde situaties een groot voordeel kan zijn.
  • Het tweede voordeel van werken met de Branchecodetabel is dat deze als basis dient voor een systeem waar afnemers van diergeneesmiddelen elektronisch bestellen, hun voorraad laten beheren, elektronisch voorschrijf- en afleverberichten uitwisselen en eenvoudig de afzet van diergeneesmiddelen mee kunnen monitoren.
  • Het derde voordeel is dat afnemers op basis van de EAN code productinformatie van het Repertorium koppelen, zoals: productnaam,  registratienummer, hoeveelheid werkzame stof(fen), doeldier(en), indicaties via ATC-VET code, kanalisatiestatus, dagdosering, therapieduur en wachttijd. 
In de volgende animatie wordt de rol van de EAN barcode verder toegelicht.


De productinformatie (BCT en Repertorium) wordt op verschillende manieren beschikbaar gesteld.
  • Via het Fink-Gremmels Repertorium. Via een aantal selectievelden (doeldier; werkzame stof; farmaceutische groep; toedieningsvorm; leverancier) en zoeken op productnaam of EAN-barcode wordt de tekstuele bijsluiter informatie beschikbaar gesteld;
  • Een XML webservices koppeling. Deze koppeling geeft de mogelijkheid tabelinformatie en tekstuele bijsluiterinformatie beschikbaar te stellen aan digitale systemen zoals het VetCIS (die deze ontsluit naar de dierenartsen), IKB database, Gezondheidsdienst voor Dieren en overige belanghebbenden;
  • Een XML export die eenvoudig kan worden geïmporteerd in Excel. Deze export geeft alleen tabelinformatie (zie hierboven);
  • Brwijs bestand met EAN-codes die in Nederland voorhanden zijn.
U kunt als afnemer (dierenartsen, softwareleveranciers, wetenschappelijke instellingen, etc.) contact opnemen met het secretariaat van de FIDIN wanneer u gebruik wilt maken van de XML webservices of XML export. Dat kan via: vetmessage@fidin.nl.