VETbase

Stichting VETbase is in 2006 opgericht door de KNMvD, FIDIN en AUV (nu Covetrus) met als doel de elektronische gegevensuitwisseling met de dierenartsenpraktijk te bevorderen. De aanleiding hiervoor was:
* toename van adminstratieve lasten (POM/non-POM);
* ontbreken van een sluitende tracking & tracing van diergeneesmiddelen;
* toename van resistentie tegen antibiotica;
* beperkte ICT innovatie in de veterinaire sector.

Stichting VETbase heeft dit concreet gemaakt door voor de landbouwhuisdierenartsen via VetCIS elektronisch pakbonnen te kunnen ontvangen en elektronische logboekformulieren te kunnen versturen naar de verschillende databanken voor dierlijke sectoren. De stichting heeft een belangrijke faciliterende rol gespeeld met de inbreng van de berichtenstandaard, het faciliteren van bronbestanden en de (inhoudelijke) support aan dierenartsen. Hiermee heeft VetCIS een 90% dekkingsgraad voor deze groep dierenartsen behaald.

Op 1 januari 2015  heeft Stichting VETbase VetCIS geheel ter beschikking gesteld aan de PMS-leveranciers. De functionaliteiten van VetCIS zijn hiermee een integraal onderdeel geworden van de PMS-pakketten. Stichting VETbase heeft hierdoor geen rol meer in de verwerking van de afleverregels van dierenartspraktijken naar de sectorale databanken.