Stichting VETmessage

Stichting VETmessage is het onafhankelijke branchebrede platform van de veterinaire industrie voor het versturen en ontvangen van elektronische berichten voor zowel leveranciers als afnemers van veterinaire producten. Stichting VETmessage stelt afnemers van diergeneesmiddelen en overige veterinaire producten in staat om gegevens met betrekking tot bestelde producten elektronisch te ontvangen en rechtstreeks in hun systeem te downloaden. Met dit hulpmiddel is de tracking & tracing van deze producten betrouwbaar en eenvoudiger.

Voor een dierenarts of leverancier van diergeneesmiddelen is het noodzakelijk om de juiste productgegevens te administreren, per batch en per afnemer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een volledige en nauwkeurige tracking & tracing en dragen bij aan een transparante voedselproductie-keten en daarmee de voedselveiligheid. VETmessage werkt op basis van de huidige technieken van internet en de communicatiestandaard XML.

Het elektronische berichtenverkeer van de Stichting VETmessage staat ter beschikking van alle partijen in de keten en is niet gebonden aan het lidmaatschap van FIDIN. Iedere afnemer van veterinaire producten kan zich middels het VetCIS of via zijn softwarepakket aansluiten op het systeem.

Het systeem wordt nu gebruikt voor de elektronische ontsluiting van BCT / Repertorium gegevens en het elektronisch verzenden en ontvangen van de pakbonnen. Dit geeft een enorme verlichting in de  administratie inzake tracking & tracing en voorraadbeheer.