Gebruik diergeneesmiddelen

De dierenarts heeft de belangrijke taak om landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren te voorzien van veterinaire zorg. De diergeneesmiddelen die worden gebruikt, moeten veilig en van hoge kwaliteit zijn. Daaraan besteden de producenten en leveranciers van diergeneesmiddelen veel zorg. Van groot belang is dat dierenartsen diergeneesmiddelen alleen mogen toepassen waarvoor zij zijn geregistreerd.  Indien geen geregistreerd middel voor een bepaald doeldier of bepaalde aandoening voorhanden is, mag de dierenarts, indien noodzakelijk voor de zorg van het dier, een niet-geregistreerd diergeneesmiddel toepassen. Hiervoor geldt de zogenaamde cascade. Het Repertorium voorziet de verstrekkers en gebruikers van diergeneesmiddelen van actuele, accurate en makkelijk toegankelijke informatie over alle geregistreerde diergeneesmiddelen ge├»mporteerd uit het buitenland of geproduceerd in Nederland.

Het Repertorium maakt gebruik van EAN barcodes en daarmee kan eenvoudig op verschillende niveaus in de keten het gebruik van diergeneesmiddelen worden gemonitord. In de animatie hiernaast wordt dit verder uitgelegd.