Waarschuwing over diergeneesmiddelen

Incidenteel kan het voorkomen dat een fabrikant of importeur van diergeneesmiddelen uit oogpunt van de volksgezondheid of de gezondheid van dieren, een dringend verzoek moet richten tot dierenartsen, apothekers, of de (groot)handel. Met dit verzoek wordt ervoor gezorgd dat het voorschrijven, afleveren of toedienen van een bepaald diergeneesmiddel wordt stopgezet of opgeschort. In dergelijke gevallen is het van belang dat men ervoor zorgt dat een dergelijk dringend verzoek zo snel mogelijk gecommuniceerd wordt naar de gebruikers en verstrekkers van diergeneesmiddelen. Door middel van digitale communicatie of de waarschuwingsenveloppe van de FIDIN kan dit verzoek worden gecommuniceerd in gevallen waarin het leven, de gezondheid van dieren of de volksgezondheid in het algemeen gevaar loopt bij verder gebruik van het desbetreffende diergeneesmiddel.

Rode driehoek met uitroepteken!

Om ervoor te zorgen dat de urgentie van de ingesloten boodschap ook overkomt bij de ontvanger heeft de waarschuwingsenveloppe een zeer opvallend uiterlijk. Er staat een rode driehoek op met daarin een rood uitroepteken. Daaronder staat het FIDIN-logo en wordt de volgende tekst altijd vermeld: ‘Belangrijke informatie over het gebruik van diergeneesmiddelen!’ Hiermee wordt de ontvanger geattendeerd op het feit dat de boodschap heel urgent is en van zeer groot belang kan zijn voor de volksgezondheid of de gezondheid van dieren.