Commissie Toelating Diergeneesmiddelen

In Nederland wordt de registratie van diergeneesmiddelen geco√∂rdineerd door het Bureau Diergeneesmiddelen (BD), dat onderdeel vormt van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Voor de feitelijke beoordeling laat het BD zich bijstaan door externe beoordelingsinstituten. Het BD bereidt de registratiebeschikking voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD). De CRD is als volgt samengesteld:

  • Dr. H.P.M. Vijverberg, voorzitter
  • Dr. C.D. van Beusekom
  • Dr. M. Heijne
  • Dr. D.C.K. van Doorn
  • Drs. W.J. Raemakers
  • Drs. S.J. Mesu
  • Dr. A. Dekker
Het secretariaat wordt gevoerd door het BD. De contactpersoon voor het secretariaat is de heer ir. Frank Verheijen.