De FIDIN, de branchevereniging van veterinaire farmacie in Nederland, is met haar leden dé representatieve organisatie van de diergeneesmiddelenindustrie in Nederland.

Het ledenbestand bestaat zowel uit ondernemingen die voornamelijk hun eigen producten ontwikkelen en produceren, als uit bedrijven die producten importeren en al dan niet onder eigen label verkopen.

Nieuwe EU Verordening Diergeneesmiddelen in werking

Na 4 jaar van onderhandelingen over de teksten zijn op 28 januari 2019 de nieuwe Europese Verordeningen voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders in werking getreden (EU-Verordening diergeneesmiddelen nr. 2019/6,
EU-verordening gemedicineerde diervoeders nr. 2019/4)
. De Verordeningen worden over 3 jaar, op 28 januari 2022 van kracht. De Verordening Diergeneesmiddelen vervangt de Richtlijn Diergeneesmiddelen uit 2001.

Na onderhandelingen in de triloog (overleg tussen de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad) is er in juni 2018 een akkoord bereikt waarna de definitieve teksten van de nieuwe Verordeningen zijn vastgesteld. Met de Verordening Diergeneesmiddelen worden onder andere regeldruk en administratieve lasten verminderd en zal de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen binnen Europa verhoogd worden. Daarnaast heeft de Verordening tot doel om het risico op antimicrobiële resistentie verder te verminderen. De Verordening is – in tegenstelling tot een richtlijn – rechtstreeks in alle Lidstaten van toepassing en hoeft dus niet in nationale regelgeving te worden omgezet. Daardoor ontstaat Europees een meer uniforme regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelen.
 

Fidin Leden