De FIDIN, de branchevereniging van veterinaire farmacie in Nederland, is met haar leden dé representatieve organisatie van de diergeneesmiddelenindustrie in Nederland.

Het ledenbestand bestaat zowel uit ondernemingen die voornamelijk hun eigen producten ontwikkelen en produceren, als uit bedrijven die producten importeren en al dan niet onder eigen label verkopen.

Nieuwe Verordening diergeneesmiddelen 2019/6

Vanaf 28 januari 2022 is de nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen nr. 2019/6 van kracht. Op de pagina Registratie wordt een aantal veranderingen kort toegelicht.

De regels voor aanprijzing van veterinaire producten zijn ook aangescherpt. Op de pagina Aanprijzing vindt u de nadere informatie. De aangepaste Nederlandse Code en Toelichting op de Code zijn terug te vinden op de website van de CAVP.

In de nieuwe Verordening zijn de regels voor het voorschrijven van diergeneesmiddelen en het toepassen van cascade ook gewijzigd. Op de pagina Voorschrijven kunt u nalezen welke voorwaarden nu gelden.

De Verordening kent ook regels met betrekking tot de distributie van diergeneesmiddelen door groothandel en kleinhandelaren, inclusief internetverkoop. Op de pagina Distributie vindt u een nadere toelichting.

De nieuwe Verordening heeft ook geleid tot een nieuwe Regeling Diergeneesmiddelen 2022 in Nederland. Op de website van de overheid is deze regeling terug te vinden.

Fidin Leden