Alfasan

De AlfasanGroep is sinds 1976 fabrikant van generieke diergeneesmiddelen. Deze worden wereldwijd naar meer dan 110 landen uitgevoerd. Het gamma van producten bestaat uit oplossingen, emulsies en suspensies voor injectie; diergeneesmiddelen voor oraal en dermaal gebruik en voor intramammaire en intra-oculaire toepassingen.

In Nederland bestaat de Alfasan Groep uit een holdingmaatschappij en drie dochterondernemingen.

Alfasan Nederland BV is de holdingmaatschappij, welke fungeert als fiscale eenheid en is houder van alle product-registraties. Wereldwijd beschikt Alfasan inmiddels over meer dan 1100 eigen diergeneesmiddelen registraties. De Regulatory Affairs afdeling onderhoudt de contacten met de overheid en klanten en geeft antwoord op registratiezaken in deze landen.

Alcomed BV is de producerende en voorraadhoudende dochteronderneming van de groep en is gevestigd in Woerden. In deze moderne GMP gecertificeerde fabriek zijn twee volledig gescheiden productie-eenheden operationeel: een afdeling voor penicilline-houdende diergeneesmiddelen en een afdeling voor overige injectie-vloeistoffen en andere farmaceutische toedieningsvormen. Het eigen moderne farmaceutich-analytisch en microbiologische laboratorium verzorgt de monitoring van het gehele productieproces en de vrijgifte van het steriele eindproduct. Een operationeel kwaliteitssysteem waarborgt dat de bereiding van geneesmiddelen plaatsvindt volgens GMP-richtlijnen.

Alfasan International BV vermarkt de veterinaire producten buiten Nederland. Alfasan heeft zich gespecialiseerd in de productie van injectievloeistoffen, geformuleerd op basis van eigen productontwikkeling en research en toegespitst op lokale omstandigheden, zoals klimaat en gewenste toedieningsvorm. Hierdoor kan de dierenarts – waar ook ter wereld - beschikken over zeer stabiele diergeneesmiddelen met een aantrekkelijke biologische beschikbaarheid, zodat een optimale werking voor het betreffende dier kan worden verkregen.

Alfasan Diergeneesmiddelen BV verzorgt de marketing en sales van de veterinaire geneesmiddelen in Nederland direct of indirect, via de groothandel, aan de Nederlandse dierenartsen. De dierenarts kan beschikken over een uitgebreid pakket van antibiotica per injectie, zoals ampicilline, amoxicilline, dihydrostreptomycine, gentamycine, kanapen, lincomycine, lincomycine-spectinomycine, oxytetracycline, procaine-penicilline, tylosine. Het pakket overige injectievloeistoffen bestaat uit producten als acepromazine, ivermectine, lidoca├»ne, ketamine, nandrolon, xylazine, dexamethason, oxytocine, prednisolon, α-cloprostenol voor rund en varken en een 7-tal vitamine preparaten.
Daarnaast worden door Ecuphar de Alfasan gezelschapsdieren producten aan de Nederlandse dierenarts aangeboden. Dit gamma bestaat uit een 10-tal tabletten in eigentijdse blisterverpakking, zoals acepromazine, amoxicilline, cephalexine, dexamethason, doxycycline, praziquantel, prednisolon, trimethoprim-sulfa. Dit door Ecuphar gebrachte gezelschapdierenpakket wordt gecomplementeerd met diverse oog-preparaten: chlooramphenicol + vit A oogzalf en oogdruppels met atropine-lidocaïne-pilocarpine- gentamycine/dexamethason- neomycine/prednisolon.

Met de divisie Veterinaire Famacie, Farmacologie & Toxicologie van de Faculteit Diergeneeskunde worden sedert vele jaren veterinaire wegwijzers uitgegeven zoals de Guide to Veterinary Antimicrobial Therapy en de Veterinary Endo- Ecto- Parasitic Control Guide. Op deze wijze stimuleert Alfasan een correct en selectief beleid bij het voorschrijf gedrag van diergeneesmiddelen door de dierenarts.
Als hoofdsponsor van het Diergeneeskundig Memorandum ondersteunen wij de Nederlandse dierenarts door het aanbieden van relevante informatie van vakdeskundigen, waarmee men in de eerste-lijns praktijk meteen aan de slag kan.