MSD Animal Health

MSD Animal Health (voorheen Intervet/Schering Plough Animal Health) is een onderdeel van de Merck organisatie en biedt aan dierenartsen, veehouders, huisdiereigenaren en overheden het meest complete assortiment aan veterinaire geneesmiddelen, vaccins en veterinaire diensten. MSD Animal Health zet zich in om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van zowel gezelschapsdieren (honden, katten, paarden) als landbouwhuisdieren (runderen, varkens, pluimvee, kweekvis) in stand te houden en te verbeteren. MSD Animal Health is in meer dan 50 landen met eigen vestigingen aanwezig, terwijl haar producten op meer dan 150 markten beschikbaar zijn.

Het Biosciences Center Boxmeer is zowel binnen MSD Animal Health als binnen de Nederlandse farmaceutische industrie het grootste centrum op het gebied van R&D en productie voor (veterinaire) vaccins. Er werken meer dan 1900 mensen, van wie er meer dan 750 een opleiding op HBO of academisch niveau hebben. De locatie Boxmeer speelt een belangrijke rol binnen de internationale organisatie, omdat op één locatie alle belangrijke bedrijfsfuncties voor vaccinontwikkeling (onderzoek, ontwikkeling, productie, kwaliteitscontrole, logistiek, marketing en verkoop) zijn samengevoegd. Daarmee is MSD Animal Health in Boxmeer een Center of Excellence op het gebied van veterinaire vaccins.

R&D is de motor van MSD Animal Health. De wetenschappers van het bedrijf houden zich bezig met het ontwikkelen van een breed scala aan innovatieve producten om de gezondheid van dieren te verbeteren. Het bedrijf heeft wereldwijd een netwerk van R&D-locaties, waarvan Boxmeer de grootste is.

MSD Animal Health heeft een wereldwijd netwerk van productielocaties, waaronder Boxmeer. Hier worden vaccins geproduceerd ter preventie van bacteriële, parasitaire en virale infecties bij zowel gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in Biosciences Center Boxmeer om de productiecapaciteit van veterinaire vaccins te verhogen en te kunnen voldoen aan de strengste kwaliteits- en milieueisen.

Met haar producten en services draagt MSD Animal Health er aan bij dat eigenaren en hun huisdieren zo veel mogelijk onbezorgd en lang van elkaar kunnen genieten. Door de veestapel gezond te houden, levert het bedrijf een bijdrage aan een gezonde, veilige en betaalbare voedselvoorziening. Ook speelt het bedrijf een belangrijke rol bij de preventie en de behandeling van ook voor de mens besmettelijke dierziekten, waardoor de kans wordt verminderd dat dergelijke ziekten kunnen worden overgebracht op de mens. Een van de belangrijkste methoden om dierziekten te kunnen voorkómen en/of onder controle kunnen houden is vaccinatie. Belangrijke vaccins die de afgelopen jaren door het bedrijf voor landbouwhuisdieren zijn ontwikkeld om uitbraken te controleren zijn onder andere vaccins tegen de ziekte van Aujeszky, MKZ, vogelgriep, blauwtong en varkenspest. Het bedrijf levert daarnaast innovatieve services die bijdragen aan de preventie van dierziekten. Een mooi voorbeeld hiervan is ResPig, een onderzoeksinstrument om varkensbedrijven door te lichten. Met behulp van een computerprogramma wordt een bedrijfsscan gemaakt en wordt er bij een aantal dieren bloed afgenomen. Vervolgens wordt er in samenspraak met een ResPig dierenarts een plan gemaakt om de gezondheidsstatus op het bedrijf te optimaliseren. Hierbij valt dan te denken aan vaccinatie, verantwoorde inzet van antibiotica en/of hygiënemaatregelen.

MSD Animal Health Nederland is de lokale verkoopmaatschappij in Nederland en houdt zich bezig met de registratie, marketing en distributie van het brede pakket hoogwaardige veterinaire preparaten op de Nederlandse markt.
Het assortiment bestaat uit: De Nobilis reeks: Vaccins voor pluimvee, kalkoenen, duiven en eenden. De Nobivac reeks: Vaccins voor hond en kat. De Equilis reeks: Vaccins voor paarden. De Porcilis reeks: Vaccins voor varkens. De Bovilis reeks: Vaccins voor rundvee. De Ovilis reeks: Vaccins voor kleine herkauwers.

Farmaceutische producten:
Deze grote groep van producten voor zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren bestaat uit:

  • antibiotica, injectiepreparaten en mastitis/metritis producten;
  • antiparasitica;
  • endocrinologische producten t.b.v. de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen;
  • specialitées, waaronder b.v. insuline en een ACE-remmer.