Gebruik diergeneesmiddelen

De dierenarts heeft de belangrijke taak om landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren te voorzien van veterinaire zorg. De diergeneesmiddelen die gebruikt worden, moeten veilig en van hoge kwaliteit zijn. Daarvoor besteden de producenten en leveranciers van diergeneesmiddelen veel zorg. Van groot belang is dat dierenartsen diergeneesmiddelen alleen mogen toepassen waarvoor zij zijn geregistreerd. Alleen indien geen geregistreerde middelen voor een bepaald doeldier of bepaalde aandoening voor handen zijn, mag de dierenarts, indien dat noodzakelijk is voor de zorg van een dier, een niet-geregistreerd diergeneesmiddel toepassen. Hiervoor geldt de zogenaamde cascade. Het Repertorium voorziet de verstrekkers en gebruikers van diergeneesmiddelen van actuele, accurate en makkelijk toegankelijke informatie over alle geregistreerde diergeneesmiddelen geïmporteerd of geproduceerd in Nederland.

Het Repertorium maakt gebruik van EAN barcodes en daarmee kan eenvoudig op verschillende niveaus in de keten het gebruik van diergeneesmiddelen worden gemonitord. In de animatie hiernaast wordt dit verder uitgelegd.