Skip to main content Skip to footer

ESVAC rapport

Begin november is het 13e rapport uitgebracht van het ESVAC project met data van 31 landen. Het European Surveillance of Veterinary Antibiotic Consumption (ESVAC)-project verzamelde van 2009 tot 2023 informatie over het veterinair gebruik van antimicrobiële middelen in de Europese Unie (EU). Dit soort informatie is essentieel voor het identificeren van mogelijke risicofactoren die kunnen leiden tot de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie bij dieren.
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) startte dit project in september 2009, naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie om een ​​geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen voor het verzamelen en rapporteren van gegevens over het veterinair gebruik van antimicrobiële middelen in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER). He project loopt af in 2023, het laatste rapport zal gepubliceerd worden met gegevens uit 2022. Het ESVAC-concept is tegenwoordig geïntegreerd in de EU-wetgeving, waardoor het verzamelen van gegevens verplicht is voor alle EU-landen.
Het rapport laat zien dat de verkoop van veterinaire antibiotica in Europa sinds 2011 aanzienlijk is gedaald, waarbij een daling van 53% tussen 2011 en 2022 is gerapporteerd. Opvallend is dat er tussen 2021 en 2022 een daling van 12,7% werd waargenomen. Een verdere dalende trend is te zien voor de kritisch belangrijke antibiotica die door EMA zijn geclassificeerd als AMEG-categorie B. Het ESVAC-rapport rapporteert ook over de Farm to Fork-doelstelling. Sinds 2018 is de omzet in de EU in 2022 van antibiotica voor dieren met 28,3% gedaald, waarmee al meer dan de helft van de doelstelling van een reductie van 50% voor de totale omzet voor alle EU-lidstaten voor 2030 is bereikt.

NethMap/MARAN rapport

Het NethMap/MARAN rapport 2023 is gepubliceerd.
NethMap 2023, het SWAB/RIVM-rapport over het gebruik van antibiotica, trends in antimicrobiële resistentie en antimicrobiële beheersprogramma’s in Nederland in 2022 en voorgaande jaren. NethMap is een samenwerking van de Nederlandse Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB; Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) en het Centrum Infectieziektebestrijding Nederland (CIb) bij het Rijksinstituut voor Publiek Gezondheid en Milieu (RIVM).
NethMap loopt parallel met het monitoringsysteem voor antimicrobiële resistentie en antibioticagebruik bij dieren in Nederland, getiteld MARAN – Monitoring of Antimbiotic Resistance and Antibiotic Usage in Animals in The Netherlands. Gezamenlijk bieden NethMap en MARAN een uitgebreid overzicht van antibioticagebruik en resistentietrends in Nederland bij mensen en in de veehouderij en bieden daarmee inzicht in de ecologische druk die gepaard gaat met opkomende resistentie. Net als voorgaande jaren liet het jaar 2022 opnieuw een verdere daling zien in de verkoop en het gebruik van antimicrobiële diergeneesmiddelen. Deze trend ging gepaard met een afname van de antimicrobiële resistentie. Vergeleken met voorgaande jaren was deze daling echter minder uitgesproken en in sommige gevallen zelfs afwezig.