Skip to main content Skip to footer

DISTRIBUTIE

Verantwoorde distributie

Fidin heeft afspraken gemaakt en hulpmiddelen ontwikkeld, waardoor de distributie van diergeneesmiddelen op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. Het gaat om afspraken over informatie op barcodes en digitale bijsluiters en het garanderen van een goede tracking & tracing. 

Voor het distribueren van diergeneesmiddelen is bijna altijd een vergunning nodig: een groothandels- of een kleinhandelsvergunning.

De groothandelsvergunning

 • Een groothandelaar koopt diergeneesmiddelen van de fabrikant of importeur en verkoopt deze aan de kleinhandel. 
 • Groothandelaren mogen ook onderling diergeneesmiddelen verhandelen. 
 • Zij mogen niet rechtstreeks aan de eindgebruiker (de diereigenaar) leveren. 
 • De groothandelsvergunning is geldig in alle EU-lidstaten en wordt afgegeven door het land waar de groothandelaar is gevestigd. 
 • Voor het verhandelen van diergeneesmiddelen uit een ander EU-land is een groothandelsvergunning vereist én moet eerst een parallelhandelsvergunning worden aangevraagd bij het Bureau Diergeneesmiddelen.
 • Een dierenarts die binnen Nederland diergeneesmiddelen wil leveren aan een andere dierenarts, heeft daarvoor óók een groothandelsvergunning nodig. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een dierenarts incidenteel leveren aan een collega-dierenarts, bijvoorbeeld als deze tijdelijk tekort heeft. Er mag bij die levering dan geen sprake zijn van handel.
 • Voor de groothandelsvergunning gelden eisen, de Goede Distributie Praktijken (GDP) zien toe op een gecontroleerde opslag en vervoer van diergeneesmiddelen.

De kleinhandelsvergunning

 • Een kleinhandelaar koopt diergeneesmiddelen van een groothandelaar en verkoopt deze aan eindgebruikers. De Europese Verordening bepaalt dat daarvoor een vergunning nodig is, gebaseerd op het nationale recht van de betrokken lidstaat.
 • In Nederland heeft de dierenarts van rechtswege een kleinhandelsvergunning om diergeneesmiddelen te leveren aan zijn eigen klanten.
 • Ook de apotheker heeft van rechtswege een kleinhandelsvergunning.
 • De dierenspeciaalzaak hoeft geen vergunning te hebben voor de verkoop van diergeneesmiddelen voor gezelschapsdieren, zolang deze niet op recept zijn.
 • De kleinhandelaar die diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren verkoopt, of die nu wel of niet op recept zijn, moet een vergunning hebben.

Regels internethandel

 • Volgens de Europese Verordening mogen alleen diergeneesmiddelen die zonder recept geleverd mogen worden via internet worden verhandeld.
 • Op nationaal niveau kan een uitzondering worden gemaakt. In Nederland is er een uitzondering voor diergeneesmiddelen met kanalisatiestatus URA. Houders van een kleinhandelsvergunning mogen URA-diergeneesmiddelen binnen Nederland via internet verhandelen aan houders van dieren, zolang die daar een recept voor hebben.
 • Internethandelaren moeten een speciaal logo gebruiken op hun website. Hieraan kunnen consumenten zien of de webshop betrouwbaar is en geen ‘nep’ diergeneesmiddelen verkoopt. Op de website van het CBG is alle informatie over internethandel te vinden, inclusief de lijst met kleinhandelsvergunningen voor internethandel in Nederland.