Skip to main content Skip to footer

VOOR DIERENARTSEN

De leden van onze branchevereniging produceren en distribueren diergeneesmiddelen, vaccins en voedingssupplementen.
Daarmee helpen zij dierenartsen, huisdiereigenaren en boeren hun dieren gezond te houden, te genezen en verspreiding van ziekten te voorkomen.

Fidin ondersteunt deze bedrijven en de sector op een duurzame manier door activiteiten in regelgeving,en op politiek en maatschappelijk gebied. Fidin wil samen met haar leden de sector toekomstbestendig maken. We stimuleren innovatie en duurzaamheid en samen hiermee verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen.  

Onze eigen gezondheid hangt tenslotte nauw samen met die van onze dieren: gezonde dieren, gezonde mensen, een gezonde planeet.

Online bijsluiters

Fidin geeft informatie over het gebruik van alle geregistreerde diergeneesmiddelen in digitale bijsluiters: Het Repertorium
Lees meer hierover hier.

Online voorraadbeheer

Iedere afnemer van veterinaire producten kan zich aansluiten op het systeem voor online voorraadbeheer.
Voortaan de elektronische pakbon ontvangen? Vraag hem hier aan voor uw praktijk: 

⇒ Aanvraag elektronische pakbon

Handboek geneesmiddelenbewaking

In Nederland werken de diergeneesmiddelenindustrie, dierenartsen, houders van dieren en de autoriteiten samen om de effecten van veterinaire geneesmiddelen goed te monitoren. 


“Wegen de baten van een diergeneesmiddel (diergezondheid en -welzijn) wel op tegen de mogelijke risico’s (volksgezondheid, diergezondheid en -welzijn en het milieu)?”

Als een diergeneesmiddel na toelating op de markt wordt geïntroduceerd, is de kennis daarover vaak nog beperkt. Zeldzame bijwerkingen zijn mogelijk nog niet ontdekt. Naast het beoordelen van de baten-risicobalans, is het vergroten van de kennis over een product een ander belangrijk doel van veterinaire farmacovigilantie. Dierenartsen en diereigenaren kunnen hierdoor het product zo veilig en correct mogelijk gebruiken.

Handboek Farmacovigilantie 

Meldformulier bijwerkingen