De FIDIN, de branchevereniging van veterinaire farmacie in Nederland, is met haar leden dé representatieve organisatie van de diergeneesmiddelenindustrie in Nederland.

Het ledenbestand bestaat zowel uit ondernemingen die voornamelijk hun eigen producten ontwikkelen en produceren, als uit bedrijven die producten importeren en al dan niet onder eigen label verkopen.

Aanmelding FIDIN Symposium

Op 15 mei 2019 van 13.30-17.30 uur organiseert de FIDIN een symposium met de titel 'Getting the whole picture: recente ontwikkelingen en uitdagingen in het biomedisch onderzoek'.
Voor het programma, klik hier.
Voor aanmelden, klik hier

Animal Health Europe Manifest

In het kader van de aankomende verkiezingen voor het nieuwe Europese Parlement en de Europese Commissie is er door AnimalHealthEurope een manifest ontwikkeld om op die manier aandacht te vragen voor de bescherming van diergezondheid.

Nieuwe EU Verordening Diergeneesmiddelen in werking

Na 4 jaar van onderhandelingen over de teksten zijn op 28 januari 2019 de nieuwe Europese Verordeningen voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders in werking getreden. De Verordeningen worden over 3 jaar, op 28 januari 2022 van kracht. De Verordening Diergeneesmiddelen vervangt de Richtlijn Diergeneesmiddelen uit 2001.

Uitzondering schorsing diergeneesmiddelen met hulpstof diethanolamine

 Uit het veld zijn er signalen ontvangen dat voor de indicatie koliek bij paard geen alternatieven beschikbaar zijn voor flunixine bevattende preparaten. Als gevolg van dit probleem is er door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om voor niet-voedselproducerende paarden een uitzondering te maken.
 

European Antibiotic Awareness Day

Op 18 november vindt de European Antibiotic Awareness Day (EAAD) plaats. Op initiatief van Europese volksgezondheidsinstanties wordt stilgestaan bij het probleem van antibioticaresistentie en het belang van verantwoord gebruik van antibiotica, zowel bij mensen als bij dieren. Het probleem van antibioticaresistentie wordt vergroot door veel en verkeerd gebruik van antibiotica. Op 18 november wordt hier internationaal aandacht voor gevraagd.

Fidin Leden