Skip to main content Skip to footer

BELEIDSTHEMA'S

Duurzaam beleid

Fidin helpt bij het tot stand komen van duurzaam beleid voor alle onderwerpen waar de diergeneesmiddelensector mee te maken heeft. We stimuleren nieuwe kennis en innovatie, en tegelijkertijd verantwoordelijk gebruik van diergeneesmiddelen. We staan voor diergezondheid en dierenwelzijn en voor geregistreerde diergeneesmiddelen voor alle dieren en ziekten.  Het gebruik van antibiotica in dieren lichten we toe als apart onderwerp. 

REGISTRATIE

Diergeneesmiddelen moeten geregistreerd en daarmee goedgekeurd zijn voordat ze in Nederland op de markt mogen komen.

DISTRIBUTIE

Over de vergunningen die nodig zijn om diergeneesmiddelen te mogen distribueren (groot- en detailhandel).

VOORSCHRIJVEN

Over wie welke diergeneesmiddelen mag voorschrijven en verstrekken.

 

AANPRIJZING

Reclame voor diergeneesmiddelen is niet altijd toegestaan en moet voldoen aan bepaalde eisen.

 

GEBRUIK

Informatie over het verantwoord gebruik van alle geregistreerde diergeneesmiddelen.

 

SPECIAAL THEMA: ANTIBIOTICA

Informatie over antibioticagebruik en -resistentie.

Internationaal beleid

Veel van de zaken die ons raken hebben een internationaal aspect. Daarom 
maakt Fidin deel uit van Animal Health Europe en Health for Animals.

Animal Health Europe vertegenwoordigt de diergeneesmiddelensector in Europa. Health for Animals is de mondiale belangenbehartiger van de diergeneesmiddelensector.

Deze organisaties hebben als doelstelling om tot een geharmoniseerd, wetenschappelijk gebaseerd kader van regelgeving te komen. Ook spannen zij zich in voor een klimaat waarin de diergeneesmiddelenindustrie via innovatie kan bijdragen aan gezond en veilig voedsel, diergezondheid en dierenwelzijn.