Skip to main content Skip to footer

Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen

GEBRUIK

Alleen geregistreerde middelen

Diergeneesmiddelen moeten veilig en van hoge kwaliteit zijn. Daaraan besteden de producenten en leveranciers van deze middelen veel zorg. Het is van groot belang dat dierenartsen de geneesmiddelen alleen toepassen voor het doel en bij de diersoort waarvoor deze zijn geregistreerd.

Cascade als alternatief

Als er geen geregistreerd middel voor een bepaalde diersoort of aandoening beschikbaar is, mag de dierenarts - als dat noodzakelijk is - een niet-geregistreerd diergeneesmiddel gebruiken. Hiervoor geldt de zogenaamde cascade. Lees hier meer over de cascade-stappen

Bijsluiters

In ons Repertorium is alle productinformatie te vinden over het gebruikte geneesmiddel. Deze online bijsluiters van alle geregistreerde diergeneesmiddelen zijn voor dierenartsen én diereigenaren.

Raadpleeg hier het Repertorium

Prudent use: verstandig gebruik

Het is in verband met antimicrobiële resistentie en voor onze voedselveiligheid en volksgezondheid zeer belangrijk dat diergeneesmiddelen op de juiste manier worden toegepast. 

Handboek Farmacovigilantie

Veterinaire farmacovigilantie  of diergeneesmiddelenbewaking is de inspanning die de farmaceutische industrie, dierenartsen, dierhouders en autoriteiten samen leveren om de veiligheid en effectiviteit van diergeneesmiddelen te evalueren.  Een goed werkend farmacovigilantiesysteem draagt zorg voor het aan het licht komen van bijwerkingen en vergroot de kennis van bekende bijwerkingen bij dieren.

Farmacovigilantie is gericht op:

  • Veiligheid bij gebruik bij dieren
  • Veiligheid van dierlijke producten afkomstig van behandelde dieren 
  • Veiligheid voor mensen die met diergeneesmiddelen in aanraking komen
  • Veiligheid voor de omgeving

Volgens het signaalbeheerproces zoals omschreven in Verordening (EU) 2019/6 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1281, wordt continu afgewogen of de baten van het diergeneesmiddel opwegen tegen de risico's.

- Formulier melding bijwerkingen 

- Digitaal Handboek Farmacovigilantie