Skip to main content Skip to footer

ANTIBIOTICA

Antibioticagebruik bij dieren

De problematiek van antimicrobiële resistentie bij mens en dier  staat volop in de belangstelling. De discussie richt zich op de noodzaak van het antibioticagebruik bij zowel mensen als bij dieren. De Fidin vindt dat antibiotica van levensbelang zijn om gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren van ziekten te genezen. De Fidin is van mening dat het therapeutisch gebruik van antibiotica goed is gereguleerd. Antibiotica worden op grond van de Diergeneesmiddelenwetgeving geregistreerd, waarbij een toetsing plaatsvindt op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid voor mens, dier en milieu. Ook het gebruik is met zorgvuldigheid omgeven omdat antimicrobiële middelen door de dierenarts moeten worden voorgeschreven, waarbij de dierenarts de vigerende wetgeving in acht neemt. 

Pro-actief beleid

De Fidin erkent de zorg van de overheid en de consumenten en draagt positief bij aan de discussie rond de problematiek van antibioticaresistentie. Daarom heeft de Fidin een Werkgroep Antibioticumbeleid in het leven geroepen. Ook heeft de Fidin besloten jaarlijks de verkoopcijfers te rapporteren om therapeutisch gebruik van antibiotica goed te blijven monitoren.