Skip to main content Skip to footer

VOORSCHRIJVEN

Met of zonder recept

De zogenaamde kanalisatieregeling bepaalt of een diergeneesmiddel door een dierenarts moet worden voorgeschreven (op recept) en wie het middel mag leveren (dierenarts, apotheker of houder kleinhandelsvergunning). 
Zie ook: Afleverstatus | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Voor de levering van diergeneesmiddelen zijn vier kanalen:
Naam Op recept, door Afgeleverd door
UDD DA DA
UDA DA DA, Apotheek 
URA DA DA, Apotheek, VGH
VRIJ niet DA, Apotheek, VGH, DSZ zonder vergunning (GD)

DA:    dierenarts 
VGH:  vergunninghouder
DSZ:  dierenspeciaalzaak 
GD:    gezelschapsdieren 

 

Leveren

Een dierenarts mag diergeneesmiddelen waarvoor hij het recept (diergeneeskundig voorschrift) heeft voorgeschreven, ook leveren aan eindgebruikers. Als de dierenarts zelf aflevert, is het niet nodig het recept daadwerkelijk uit te schrijven; de administraties van de dierenarts en, als dat van toepassing is, van de dierhouder volstaan. Een dierenarts mag niet handelen in diergeneesmiddelen (aan anderen afleveren dan aan eigen klanten waarvoor hij het recept heeft voorgeschreven), daarvoor is een apothekers- of kleinhandelsvergunning nodig. 

Antibiotica

Voor het voorschrijven van antibiotica gelden aanvullende eisen.

  • Antibiotica mogen niet routinematig worden toegepast, en ook niet worden gebruikt om slechte hygiëne, ondermaatse veehouderijpraktijken, gebrekkige verzorging of wanbeheer van landbouwbedrijven te compenseren.
  • Antibiotica mogen niet bij dieren worden gebruikt ter bevordering van de groei of met het oog op een grotere opbrengst.
  • Op het diergeneeskundig voorschrift moet informatie worden opgenomen om verstandig gebruik van het antibioticum te waarborgen.
  • Het diergeneeskundig voorschrift is vijf dagen geldig vanaf de datum van afgifte.

Veehouderij

Voor het voorschrijven van antibiotica voor de veehouderij gelden nog aanvullende nationale voorschriften, zoals een één-op-één overeenkomst tussen veehouder en dierenarts en het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan. Zie voor verdere informatie: Antibiotica gebruiken in de veehouderij (rvo.nl)


Voorschrijven van autovaccins

Gebruik van autovaccins is alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan bij de dieren uit dezelfde epidemiologische eenheid, op diergeneeskundig voorschrift, en als er geen immunologisch diergeneesmiddel in Nederland is toegelaten voor de diersoort en de indicatie.

 

Voorschrijven van cascademiddelen

De Verordening gaat uit van het uitgangspunt dat diergeneesmiddelen alleen mogen worden gebruikt volgens de voorwaarden van de handelsvergunning. Daarop mag een uitzondering worden gemaakt als er geen diergeneesmiddel is toegelaten (of beschikbaar is) voor een indicatie voor een bepaald dier (diersoort), met name om onaanvaardbaar lijden van een dier te voorkomen. De dierenarts mag dan de zogenoemde cascade toepassen.

Cascade voor diergeneesmiddelen