Skip to main content Skip to footer

AANPRIJZING

Reclame-eisen

De Europese Verordening kent ook regels rond reclame en gunstbetoon. De reclame voor diergeneesmiddelen moet aan bepaalde eisen voldoen:

 • Reclame mag niet misleiden of tot onjuist gebruik aanzetten.
 • De reclame moet verantwoord gebruik bevorderen.
 • Er mag geen reclame worden gemaakt voor andere toepassingen dan waarvoor het diergeneesmiddel is toegelaten.
 • Monsters mogen in kleine hoeveelheden verstrekt worden, maar dit geldt niet voor antibiotica.
 • Voor diergeneesmiddelen waar een recept voor nodig is mag alleen reclame worden gemaakt richting dierenartsen en houders van een kleinhandelsvergunning.
 • Dierenartsen mogen niet gefêteerd worden of daarom verzoeken. De normale kortingen en bonussen voor de wederverkoop van diergeneesmiddelen is hiervan uitgezonderd.
 • Relatiegeschenken zijn slechts toegestaan als deze van geringe waarde zijn (max. € 50 winkelwaarde) en relevant zijn voor de praktijkuitoefening.
 • Dierenartsen mogen worden uitgenodigd voor wetenschappelijke congressen, zolang de geboden gastvrijheid niet verder gaat dan noodzakelijk.

Reclame-code 

De Fidin en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben gezamenlijk een Code voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten vastgesteld.

Deze code geeft regels voor:

 1. Reclame voor diergeneesmiddelen en veterinaire verzorgingsproducten;
 2. Publieksvoorlichting over recept-diergeneesmiddelen;
 3. Financiële relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven (verbod op gunstbetoon);
 4. Transparantie over financiële relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven.

De Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP) behandelt klachten bij het overtreden van de code. De leden van de Fidin, KNMvD en CPD zijn gehouden aan de behandeling van klachten mee te werken en de uitspraken na te leven. Buiten de eigen leden proberen de Fidin, KNMvD en CPD ook anderen die zich met aanprijzing van veterinaire producten bezighouden onder de werking van de code te brengen.

Lees meer hierover: Code AVP