Skip to main content Skip to footer

Uitkomsten onderzoek over kennis en meningen over diergeneesmiddelen

Vanuit AnimalhealthEurope is onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van mensen ten aanzien van diergeneesmiddelen. Mensen uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland, werden hiervoor ondervraagd. Het onderzoek richtte zich op de kijk op diergeneesmiddelen voor zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. Daarbij werden vragen gesteld over dierenwelzijn, preventie en behandeling, voedselveiligheid en zoönosen. Een samenvatting van de uitkomsten is via onderstaande link te bekijken. 
 Resources (animalhealtheurope.eu)