Skip to main content Skip to footer

Vaccinatiestrategie Blauwtong

Minister Adema (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 26 april een vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik. Dat is goed nieuws! Dierenartsen en sectorvertegenwoordigers hebben een vaccinatiestrategie opgesteld.


Een werkgroep bestaande uit dierenartsen, sectorvertegenwoordigers, en Fidin heeft zich over de wenselijke vaccinatiestrategie gebogen. Naar verwachting komen begin mei 1 miljoen doses vaccins beschikbaar. Twee weken later volgt naar verwachting nog een batch van 1 miljoen doses vaccins.

Dit betekent dat tot eind mei sprake zal zijn van schaarste waardoor niet alle schapen en runderen direct gevaccineerd kunnen worden. Daarom is, mede op basis van adviezen van de deskundigengroep dierziekten, een prioritering aangebracht waar dierenartsen en sectorvertegenwoordigers zich gezamenlijk achter hebben geschaard. 

Er wordt gestart met het vaccineren van schapen, zeldzame huisdierrassen en herkauwers of kleinschalige bedrijven met een publieksfunctie. Belangrijke overwegingen hierbij zijn 1) het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte en 2) het behouden van kleine en daarmee kwetsbare populaties (zeldzame rassen) en 3) de publieke perceptie. 

Meer informatie over de vaccinatiestrategie en de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, vindt u hier 

Betrokken bij de tot standkoming van dit advies zijn: KNMvD, CPD, Fidin, LTO, Vee&Logistiek, SZH, NSFO en de Faculteit Diergeneeskunde